CV Vanja Strle

Vanja StrleIzobrazba

 • 1984: univerzitetna diplomirana inženirka kemije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, VTO Kemija)
 • 1984: profesorica kemije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, VTO Kemija, izobraževalna smer)

Sedanji položaj

vodja projektov, E-NET OKOLJE d.o.o.

Poklicne / delovne izkušnje

 • 2005: E-NET OKOLJE d.o.o., vodja projektov (svetovanje in vodenje projektov iz IPPC področja, izvajanje strokovnega nadzora nad poskusnim obratovanjem pri okoljskih investicijskih projektih, druge naloge iz področja varstva okolja)
 • 1984-2005: Kovinoplastika Lož d.d., ekologinja in vodja projektov v Tehnični službi (vzpostavitev in vodenje področja okolja, vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem skladno z ISO 14001, odgovorna za nadzor nad kemikalijami ter prevoz nevarnega blaga, izdelava dokumentacije iz področja zaščite in reševanja, vira tveganja, vzdrževanja posebnih objektov in naprav, drugo)

Ključne kvalifikacije in reference

 • Ima znanja in izkušnje na področju kemijske tehnologije, investicijskih projektov in vodenja upravnih postopkov ter svetovanja za investicije glede ukrepov za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja.
 • Ima znanja in izkušnje na področju varstva okolja, vzdrževanja posebnih objektov in naprav, zaščite in reševanja, rabe kemikalij, prevozov nevarnega blaga ter izdelave najrazličnejših načrtov, ocen, poslovnikov in drugih dokumentov.
 • Dobro pozna veljavno zakonodajo iz področja varstva okolja, rabe kemikalij, zaščite in reševanja, prevozov nevarnega blaga, graditve objektov, energetike.
 • Med leti 1995 in 2005 je bila ključna akterka pri vzpostavitvi in vzdrževanju sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) v Kovinoplastiki Lož d.d.
 • Je pooblaščena inženirka tehnološke stroke pri IZS za odgovorno vodenje del za zahtevne in druge objekte in pooblaščena inženirka tehnološke stroke pri IZS za odgovorno izvajanje nadzora za zahtevne in druge objekte.
 • Je svetovalka za prevoz nevarnega blaga po cesti (ADR) in železnici (RID) in svetovalka za kemikalije.
 • Je avtorica informacijsko dokumentacijskega sistema za varno rabo kemikalij v Kovinoplastiki Lož d.d., ki je bil s strani Ministrstva za delo, družino in socialno varstvo nagrajen v okviru Evropskega tedna dobre prakse v letu 2003.
 • V letu 2003 je na povabilo Ministrstva za delo, družino in socialno varstvo slovenskim inšpektorjem za delo predstavila nagrajeni sistem za varno rabo kemikalij.
 • V letu 2003 je na povabilo Zveze društev varnostnih inženirjev in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na sedmem simpoziju varnosti in zdravju pri delu predstavila nagrajeni sistem za varno rabo kemikalij.
 • V letu 2005 je za organizatorja tednik Finance na sedmem srečanju energetskih menedžerjev pod naslovom IPPC in energetika predstavila področje energetike v Kovinoplastiki Lož d.d., primerjalno z referenčnimi dokumenti najboljših tehnologij.
 • V letu 2005 je za organizatorja Gospodarsko zbornico Slovenije predstavnikom iz industrije predstavila Bref za skladiščenje.
 • V letih 2000-2005 je bila zunanja strokovna sodelavka občine Loška dolina (rekonstrukcija biološke čistilne naprave, koncesija za kurilne naprave) in občine Bloke (investicija nove biološke čistilne naprave).

Zadnja sprememba: 08.10.2005