Poročila o vplivih na okolje

 

Izdelujemo poročila o vplivih na okolje za posege v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje. Poročila so izdelana po metodologiji iz Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (UL RS, št. 36/09).

Obveznost presoje vplivov na okolje za posamezne posege je določena v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15 in kasnejše spremembe); uredba določa vrste posegov in njihove spremembe, za katere je presoja vedno obvezna, oziroma je obvezna, če presegajo določen obseg in izpolnjujejo določene pogoje glede značilnosti posega in kraja posega ter možnih vplivov na okolje.

Z izdelavo poročil o vplivih na okolje in pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij imamo dolgoletne izkušnje, saj se s tem ukvarjamo od vsega začetka. Izdelali smo številna poročila o vplivih na okolje za različne vrste posegov (naše reference si lahko ogledate tukaj), za katere so bila nato izdana okoljevarstvena soglasja. Investitorji ali projektanti so v zvezi s postopki pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij pogosto postavljeni pred dilemo, na kakšen način se tega lotiti, zato je celostna obravnava načrtovanega posega ali njegove spremembe, še posebej v primerih, ko je potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje, najboljša možna pot. Naše strokovno znanje, poznavanje upravnih postopkov in dolgoletne izkušnje na tem področju so nam in investitorjem pri tem v veliko pomoč.

Zadnja sprememba: 23.10.2015