Zanimive povezave

 

Agencija RS za okolje

GZS - Služba za varstvo okolja

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva

Inženirska zbornica Slovenije

Center za kartografijo favne in flore

Ministrstvo za okolje in prostor

IPPC - Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja

PIS – Pravni red RS

Register predpisov Evropske unije

Zadnja sprememba: 22.10.2015