Aktualno:

Trenutno ni razpisanih seminarjev.

Arhiv:
ogledate si ga lahko s klikom na naslov seminarja

Seminar
Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 6. oktober 2009

Seminar
Graditev objektov na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 21. november 2008

Seminar
Ravnanje s pogodbenimi zahtevki in reševanje sporov v praksi s področja FIDIC pogodb (1999)
Ljubljana, 19.-20. junij 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 20. maj 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 7. februar 2008

Seminar
Novosti na področju prostorskega načrtovanja
Ljubljana, 14. junij 2007

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana,
11. in 12. april 2007

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 29. november 2006

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 28. september 2006

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana, 22. november 2005

Seminar
Vplivna območja
Ljubljana, 2. junij 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Celje, 22. april 2005
(v sodelovanju s KOVA d.o.o.)

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 11. februar 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 10. december 2004

Seminar
Ravnanje z odpadki v zdravstvu
Ljubljana, 18. junij 2004
(v sodelovanju z Meridiana, d.o.o., Ljubljana)

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 17.-18. oktober 2002

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 27.-28. junij 2002

Seminar

Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja

Pridobivanje soglasij in dovoljenj po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o vodah ter podzakonskih aktih

Ljubljana, 28. september 2006

 • Formalno pravne zahteve pri izdajanju soglasij in dovoljenj - David Braniselj, univ.dipl.prav.
 • Okoljevarstveno soglasje - Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.
 • Okoljevarstveno dovoljenje za obrat - SEVESO obrati - Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.
 • Okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC naprave) - Vanja Strle, prof.kem., univ.dipl.inž.kem. (E-NET OKOLJE d.o.o.)
 • Okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki imajo emisije v vode - Marija Volčič, univ.dipl.kem.tehn.
 • Okoljevarstveno dovoljenje za naprave, v katerih se predelujejo ali odstranjujejo odpadki - Brigita Šarc, univ.dipl.inž.kem.tehn.
 • Okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki imajo emisije v zrak - Jurij Fašing, univ.dipl.inž.kem.inž.
 • Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje vira hrupa glede emisije hrupa in dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom - mag. Benjamin Lukan, univ.dipl.fiz. (ZZV Maribor - Inštitut za varstvo okolja)
 • Naravovarstveni pogoji in naravovarstveno soglasje - mag. Inga Turk, univ.dipl.biol.
 • Vodne pravice - koncesije in vodna dovoljenja - Gordana Kerekeš, univ.dipl.biol.
 • Pravni režimi in postopki, potrebni za upravljanje z vodami (smernice in mnenja k prostorskim aktom, informacije o pogojih gradnje, vodna soglasja) - Sonja Papazovski, univ.dipl.inž.grad.

Vprašanja in odgovori

Zadnja sprememba: 05.10.2007