Aktualno:

Trenutno ni razpisanih seminarjev.

Arhiv:
ogledate si ga lahko s klikom na naslov seminarja

Seminar
Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 6. oktober 2009

Seminar
Graditev objektov na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 21. november 2008

Seminar
Ravnanje s pogodbenimi zahtevki in reševanje sporov v praksi s področja FIDIC pogodb (1999)
Ljubljana, 19.-20. junij 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 20. maj 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 7. februar 2008

Seminar
Novosti na področju prostorskega načrtovanja
Ljubljana, 14. junij 2007

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana,
11. in 12. april 2007

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 29. november 2006

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 28. september 2006

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana, 22. november 2005

Seminar
Vplivna območja
Ljubljana, 2. junij 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Celje, 22. april 2005
(v sodelovanju s KOVA d.o.o.)

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 11. februar 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 10. december 2004

Seminar
Ravnanje z odpadki v zdravstvu
Ljubljana, 18. junij 2004
(v sodelovanju z Meridiana, d.o.o., Ljubljana)

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 17.-18. oktober 2002

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 27.-28. junij 2002

Seminar

Celovita presoja vplivov na okolje

postopki in dokumenti v teoriji in praksi, s poudarkom na prostorskih aktih

Ljubljana, 22. november 2005
(v sodelovanju z Aquarius d.o.o. Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor)

  • Predstavitev celovite presoje vplivov na okolje v vsebinskem smislu - mag. Vesna Kolar Planinšič (MOP - Sektor za CPVO)
  • Celovita presoja vplivov na okolje in druge okoljske presoje v slovenskem pravnem redu - mag. Jelka Kremesec Jevšenak (MOP - Pravnosistemski sektor)
  • Practical SEA experience from Austrian case studies - dr. Kerstin Arbter (Strategic Environmental Assessment Consulting & Research, Austria)
  • Metodološki okvir priprave okoljskih poročil - Aleš Mlakar, univ.dipl.inž.kraj.arh. (LUZ, d.d.)
  • Okoljsko poročilo v postopku priprave državnih lokacijskih načrtov za cestno infrastrukturo - mag. Barbara Likar (DDC svetovanje inženiring, d.o.o.)
  • Okoljska poročila v praksi: cestna infrastruktura na primeru navezovalne ceste Jeprca - Stanežiče - mag. Martin Žerdin (Aquarius d.o.o. Ljubljana)
  • Okoljska poročila na varovanih območjih - presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja - mag. Ivana Leskovar Štamcar (MOP - Sektor za CPVO)
  • Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja - primer iz prakse - dr. Irena Maček (Aquarius d.o.o. Ljubljana)
  • Izkušnje s celovito presojo vplivov na okolje za občinski lokacijski načrt za območje proizvodne cone Želodnik - Matjaž Harmel, univ.dipl.inž.gozd. (Oikos d.o.o.)
Zadnja sprememba: 05.10.2007