Aktualno:

Trenutno ni razpisanih seminarjev.

Arhiv:
ogledate si ga lahko s klikom na naslov seminarja

Seminar
Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 6. oktober 2009

Seminar
Graditev objektov na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 21. november 2008

Seminar
Ravnanje s pogodbenimi zahtevki in reševanje sporov v praksi s področja FIDIC pogodb (1999)
Ljubljana, 19.-20. junij 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 20. maj 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 7. februar 2008

Seminar
Novosti na področju prostorskega načrtovanja
Ljubljana, 14. junij 2007

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana,
11. in 12. april 2007

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 29. november 2006

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 28. september 2006

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana, 22. november 2005

Seminar
Vplivna območja
Ljubljana, 2. junij 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Celje, 22. april 2005
(v sodelovanju s KOVA d.o.o.)

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 11. februar 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 10. december 2004

Seminar
Ravnanje z odpadki v zdravstvu
Ljubljana, 18. junij 2004
(v sodelovanju z Meridiana, d.o.o., Ljubljana)

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 17.-18. oktober 2002

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 27.-28. junij 2002

  • Spremembe splošnih in temeljnih določb ter vrste objektov glede na zahtevnost gradnje - Gordana Ljubič, univ.dipl.prav.
  • Projektni pogoji in soglasja ter soglasja za priključitev - Gordana Ljubič, univ.dipl.prav.
  • Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja - Sonja Ristanović, univ.dipl.prav.
  • Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt - Sonja Ristanović, univ.dipl.prav.
  • Udeleženci pri graditvi objektov in projektna dokumentacija - Gordana Ljubič, univ.dipl.prav.
  • Postopek za izdajo uporabnega dovoljenja - Sonja Ristanović, univ.dipl.prav.

Obvestilo o seminarju:

Zadnja sprememba: 22.03.2008