Aktualno:

Trenutno ni razpisanih seminarjev.

Arhiv:
ogledate si ga lahko s klikom na naslov seminarja

Seminar
Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 6. oktober 2009

Seminar
Graditev objektov na vodovarstvenih območjih
Ljubljana, 21. november 2008

Seminar
Ravnanje s pogodbenimi zahtevki in reševanje sporov v praksi s področja FIDIC pogodb (1999)
Ljubljana, 19.-20. junij 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 20. maj 2008

Seminar
Novosti na področju graditve objektov
Ljubljana, 7. februar 2008

Seminar
Novosti na področju prostorskega načrtovanja
Ljubljana, 14. junij 2007

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana,
11. in 12. april 2007

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 29. november 2006

Seminar
Soglasja in dovoljenja s področja varstva okolja
Ljubljana, 28. september 2006

Seminar
Celovita presoja vplivov na okolje
Ljubljana, 22. november 2005

Seminar
Vplivna območja
Ljubljana, 2. junij 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Celje, 22. april 2005
(v sodelovanju s KOVA d.o.o.)

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 11. februar 2005

Seminar
Ravnanje z gradbenimi odpadki
Ljubljana, 10. december 2004

Seminar
Ravnanje z odpadki v zdravstvu
Ljubljana, 18. junij 2004
(v sodelovanju z Meridiana, d.o.o., Ljubljana)

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 17.-18. oktober 2002

Seminar
Uporaba novih pogodbenih dokumentov FIDIC v praksi
Kranjska gora, 27.-28. junij 2002

PROGRAM SEMINARJA

1. DAN - četrtek, 19. junij 2008 (9:00-17:00)

 • Pogodbena tveganja
  - Upravljanje tveganj
  - Vzroki zahtevkov
  - Upravičenost zahtevkov FIDIC
 • Zahtevki in pogodbeni postopki
  - Člen 2.5 Zahtevki naročnika
  - Člen 20.1 Zahtevki izvajalca
  - Člen 3.5 Odločitev inženirja
 • Zahtevki v zvezi z roki in dodatnimi plačili
  - Razlogi in upravičenost zahtevkov v zvezi z roki
  - Upravičenost in ocena zahtevkov v zvezi s stroški
 • Spori in vzpostavitev Komisije za reševanje sporov (KRS)
  - Vrste KRS
  - Pogoji sporazuma
  - Plačilni pogoji

2. DAN - petek, 20. junij 2008 (9:00-17:00)

 • Delovanje KRS in postopkovna pravila (PP)
  - Postopkovna pravila
  - Proces odločanja v KRS
  - Dokumenti o stališčih / zaslišanje
  - Odločitev KRS
  - Nezadovoljstvo z odločitvijo KRS
  - Vaje za delo s KRS
 • Alternativni postopki
  - Odločitev inženirja kot KRS
  - Mirna poravnava spora
  - Arbitraža
 • Uskladitve postopka FIDIC v skladu s sporazumom z MDB (multilateralne razvojne banke)
  - Postopek za zahtevek
  - Odločitev
  - Komisija za reševanje sporov

PREDAVATELJ

David Heslett
BSc (Hons) C.Eng, FICE
glavni direktor, European Construction Ventures (ECV), Velika Britanija

Predavatelj ima dolgoletne praktične izkušnje s FIDIC pogodbami. Vključen je bil v reševanje pogodbenih zahtevkov in sporov po celem svetu, sodeloval je kot presojevalec in član komisij za reševanje sporov, opravil pa je tudi poseben izpit za presojevalca FIDIC. ECV je specializirano podjetje za usposabljanje in svetovanje o upravljanju na področju mednarodnih gradbenih in infrastrukturnih dejavnosti, njegovi predstavniki pa so v zadnjih treh letih po celem svetu opravili več kot 150 tečajev usposabljanja o praktični uporabi FIDIC dokumentov.

več na www.CCE-ECV.com

ORGANIZATORJA

 • E-NET OKOLJE d.o.o.
 • GZS - Združenje za svetovalni inženiring

Obvestilo o seminarju

Mnenje GZS - ZISP

Program

Zadnja sprememba: 10.10.2009