Svetovanje

Ali veste …

  • ...da vam lahko pomagamo pri ugotavljanju, ali morate pridobiti katero od okoljevarstvenih dovoljenj,
  • ...da vam lahko pomagamo določiti korake in zahteve postopka, ki ga boste morali izvesti za pridobitev katerega koli okoljevarstvenega dovoljenja, okoljevarstvenega soglasja, gradbenega in uporabnega dovoljenja,
  • ...da vam lahko pomagamo pri ugotavljanju, ali morate za nameravani poseg izdelati poročilo o vplivih na okolje in v kakšnem obsegu,
  • ...da vam lahko pomagamo ugotoviti, ali je vaše podjetje obrat tveganja,
  • ...da vam lahko svetujemo glede izvajanja obveznosti in izdelave razne dokumentacije iz področja ravnanja z okoljem,
  • ...da vam lahko svetujemo pri postopkih glede pridobivanja vodnih pravic,
  • ...da vam lahko svetujemo pri izboru možnih gradenj in dejavnosti na posameznih vodovarstvenih pasovih ...

Ali nameravate graditi in ne veste, kako bi se lotili obveznosti v zvezi z gradbenimi odpadki?
Ali ste izvajalec gradbenih del, morda upravljavec kamnoloma ali naprave za predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov?
Ali izvajate rekonstrukcijo vaših objektov in zamenjujete azbestno kritino?
Lahko vam svetujemo in pomagamo pri vseh postopkih v zvezi z gradbenimi odpadki.

Ali nameravate zgraditi ali prenoviti skladišče nevarnih snovi?
Lahko vam svetujemo, kaj morate storiti, da bo ustrezalo vsem zakonodajnim zahtevam.

Vas zanima obseg vplivnega območja?
Ali ste lahko stranka v postopku?
Ali lahko pričakujete stranke v vašem postopku?
O vsem tem, in še več, lahko dobite informacije pri nas.

Zadnja sprememba: 29.05.2007