Vanja Strle

Vanja ima dolgoletne in vsestranske izkušnje na področju varstva okolja - tako na področju okoljskih tehnologij, investicij, okoljske zakonodaje, področja IPPC in reševanja okoljskih problemov ter izkušnje iz področja kemikalij, prevozov nevarnega blaga, zaščite in reševanja ter sistema ravnanja z okoljem ISO 14001. Je pooblaščena inženirka IZS, svetovalka za kemikalije in svetovalka za prevoz nevarnega blaga.

CV